Radiooperator bliskiego i dalekiego zasięgu SRC, IWC

Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy kompleksowe usługi szkoleniowe z zakresu łączności radiotelefonicznej w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej.

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wymaga posiadanie świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności praktycznej obsługi urządzeń radiowych.

W ofercie dostępne są szkolenia przygotowujące do egzaminu na świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej:

IWC uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych oraz do DSC w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej pracujących w tzw. zakresach morskich: VHF (156 – 174 MHz) i UHF (457,525 – 467,575 MHZ)

SRC uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1

FORMY SZKOLENIA:

Szkolenie jednodniowe składające się z bloku teoretycznego w formie wykładów multimedialnych i bloku praktycznego realizowanym na prawdziwych radiotelefonach morskich VHR-DSC ICOM IC-M323

Grupy szkoleniowe maksymalnie składające się z 8 osób, pozwalają zachować wysoki standard ćwiczeń i dostęp do radiostacji w stosunku 2 osoby na 1 radiostację  ICOM IC-M323

CENA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKA:

 • SZKOLENIE IWC – 350 zł os.
 • SZKOLENIE SRC – 350 zł os.

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne, 
 • zestaw pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami,
 • dostęp do platformy e-learning.

 

Cena szkolenia w pakiecie – IWC+SRC obejmuje:

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne,
 • zestaw pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami,
 • dostęp do platformy e-learning,
 • podręcznik + program komputerowy z symulatorami urządzeń (o wartości 47 zł)

 

Cena szkolenia nie obejmuje opłaty za egzamin.

Operator radiotelefonista w służbie śródlądowej – IWC: za wydanie świadectwa 25 zł + egzamin 100 zł

Operator łączności bliskiego zasięgu – SRC:  za wydanie świadectwa 25 zł + egzamin 100 zł

Wymagania:

 • Operator IWC – ukończony 18 rok życia
 • Operator SRC – ukończony 15 rok życia

Zgłoszenia chętnych osób na szkolenie prosimy przesyłać mailem na adres: biuro@nakajak.com